Γνωμοδότηση ΝΣΚ 102/2003 (Διατήρηση ειδικού καθεστώτος μετά από επιτυχή διαγωνισμό ΑΣΕΠ)