Προσκλήσεις Θέσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε κοινές ομάδες εργασίας ΕΝΑΠ – EPLO

2022-07-15T01:34:29+03:004 Νοεμβρίου, 2019|

Η ΕΝΑΠ και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου (EPLO) προχώρησαν στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με στόχο την από κοινού υλοποίηση δράσεων που συμβάλλουν στη διάδοση της γνώσης στη Δημόσια Διακυβέρνηση και το Δημόσιο Δίκαιο και την προώθηση της Διοικητικής Μεταρρύθμισης.  Στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας, η ΕΝΑΠ και το EPLO ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν ομάδες εργασίας

Πρόσκληση στελέχωσης Ομάδων Εργασίας

2022-07-15T01:34:29+03:004 Νοεμβρίου, 2019|

Για το σκοπό της στελέχωσης των κάτωθι Ομάδων Εργασίας της Ένωσης Αποφοίτων: Ομάδα εργασίας για την υποβολή πρότασης αξιοποίησης στελεχών σε θέσεις ευθύνης.Ομάδα εργασίας για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης στο νέο προγραμματικό πλαίσιο 2021 - 2027. Όποια ή όποιος συνάδελφος επιθυμεί να συμμετέχει, όπως γνωστοποιήσει στο email της

Πρόσκληση μετάταξης υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών

2017-05-13T00:22:14+03:0014 Νοεμβρίου, 2011|

Ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών απευθύνει πρόσκληση μετάταξης υπαλλήλων ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής από άλλο φορέα του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ.  στη  Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.  Τα γενικά προσόντα βάσει των οποίων θα γίνει η επιλογή είναι τα εξής. Η κατοχή τίτλου πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης καθώς και η ποιότητα και το

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)

2017-05-13T00:24:10+03:0016 Σεπτεμβρίου, 2011|

Η ΕΝΑΠ ενημερώνει και προτρέπει τα μέλη της που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα όπως καταθέσουν τις υποψηφιότητές τους για τις κατωτέρω θέσεις:   - Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. - Εμπειρογνώμων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.(3 θέσεις) - Γ.Γ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Καταληκτική ημερομηνία των ανωτέρω προσκλήσεων είναι η 7η Οκτωβρίου 2011.     Επιπλεον,

Go to Top