Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου ΕΝΑΠ 2022 – 2024

(Ημερομηνία συγκρότησης Δ.Σ.: 08-12-2022)

Πρόεδρος:

Γεώργιος Σπανουδάκης

(ΚΕ΄ Σειρά ΕΣΔΔΑ)

Αντιπρόεδρος Α΄:

Βασιλική Αθανασοπούλου

(ΚΖ’ Σειρά ΕΣΔΔΑ)

Αντιπρόεδρος Β΄: 

Ειρήνη Κούγια

(ΚΓ’ Σειρά ΕΣΔΔΑ)

Γενικός Γραμματέας: 

Βασίλης Δελής

(ΚΔ’ Σειρά ΕΣΔΔΑ)

Ταμίας:

Τσιάντας Γιώργος

(ΚΑ’ Σειρά ΕΣΔΔΑ)

Ειδικός Γραμματέας:

Αλεξάνδρα Καραβά

(ΚΕ’ Σειρά ΕΣΣΔΑ)

Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας:

Έλενα Ντζαφέρη

(ΚΖ’ Σειρά ΕΣΔΔΑ)

Αναπληρωτής Ταμίας:

Τζανετόπουλος Παναγιώτης

(ΚΕ’ Σειρά ΕΣΔΔΑ)

Αναπληρωτής Ειδικός Γραμματέας:

Κωνσταντίνος Βαλσαμάκης

(ΚΔ’ Σειρά ΕΣΔΔΑ)