Υπομνήματα

Στην παρούσα ενότητα συγκεντρώνονται τα υπομνήματα που έχει υποβάλει η ΕΝΑΠ ΕΣΔΔΑ σε Υπουργεία και Φορείς για ζητήματα δημόσιων πολιτικών και επαγγελματικών δικαιωμάτων των μελών της.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΣΟΤΕΡΑ

Θέσεις ΕΝΑΠ

Η παρούσα ενότητα στοχεύει στο να αναδείξει κάποιες από τις βασικές θέσεις της Ένωσης Αποφοίτων ΕΣΔΔ & ΕΣΤΑ οπως αυτές έχουν προκύψει μέσα από μελέτες που ανέλαβαν ad hoc ομάδες εργασίας από μέλη της Ένωσης και υπό την αιγίδα της.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΣΟΤΕΡΑ