Μέχρι σήμερα το Δ.Σ. της Ένωσης Αποφοίτων έχει λειτουργήσει υπό 13 διαφορετικές συνθέσεις:

2020 – 2022

Πρόεδρος:
Γιώργος Σπανουδάκης
(ΚΕ’ σειρά ΕΣΔΔΑ)

ΣΥΝΘΕΣΗ

2018 – 2020

Πρόεδρος:
Δημήτρης Κιρμικίρογλου
(ΚΔ’ σειρά ΕΣΔΔΑ)

ΣΥΝΘΕΣΗ

2016 – 2018

Πρόεδρος:
Βασίλης Σαλτερής
(ΚΓ’ σειρά ΕΣΔΔΑ)

2014 – 2016

Πρόεδρος:
Σπύρος Τσουκαλάς
(IΗ΄ Σειρά ΕΣΔΔ)

2012 – 2014

Πρόεδρος:
Τάσος Σαλτερής
(IΗ΄ Σειρά ΕΣΔΔ)

ΣΥΝΘΕΣΗ

2010 – 2012

Πρόεδρος:
Γιάννης Αλεξάκης
(ΙΖ’ Σειρά ΕΣΔΔ)

ΣΥΝΘΕΣΗ

2008 – 2010

Πρόεδρος:
Γρηγόρης Θεοδωράκης
(ΙΔ’ Σειρά ΕΣΔΔ)

2005 – 2008

Πρόεδρος:
Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου
(Η΄ Σειρά ΕΣΔΔ)

ΣΥΝΘΕΣΗ

2003 – 2005

Πρόεδρος:
Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου
(Η΄ Σειρά ΕΣΔΔ)

ΣΥΝΘΕΣΗ

2001 – 2003

Πρόεδρος:
Νίκος Λένος
(Η΄ Σειρά ΕΣΔΔ) από Ιούνιο 2002

ΣΥΝΘΕΣΗ

2001 – 2003

Πρόεδρος:
Παναγιώτης Ζαρίφης
(ΙΑ΄ Σειρά ΕΣΔΔ) έως Ιούνιο 2002

ΣΥΝΘΕΣΗ

1999 – 2001

Πρόεδρος:
Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου
(Η΄ Σειρά ΕΣΔΔ)

ΣΥΝΘΕΣΗ

1997 – 1999

Πρόεδρος:
Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου
(Η’ Σειρά ΕΣΔΔ)

ΣΥΝΘΕΣΗ

1996 – 1997

Πρόεδρος:
Αθανάσιος Παναγιωτόπουλος
(Ε΄ Σειρά ΕΣΔΔ)

ΣΥΝΘΕΣΗ