Ρηξικέλευθον

Το περιοδικό Ρηξικέλευθον αποτελεί μία τριμηνιαία επιθεώρηση για τη διοικητική μεταρρύθμιση με άρθρα αποφοίτων που εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1997. Μέσα σε αυτά τα τεύχη καταγράφονται η ιστορική διαδρομή, οι πρωτοβουλίες και οι δράσεις της Ένωσης, αναδεικνύονται όψεις και πεδία προβληματισμού της Ελληνικής δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης, εξετάζονται με τεκμηριωμένο τρόπο ζητήματα συνταγματικού δικαίου, ευρωπαϊκού δικαίου, διεθνών σχέσεων, πολιτικής επιστήμης, πολιτισμού και δημόσιων πολιτικών. Τέλος, σε ορισμένα τεύχη περιλαμβάνονται βιβλιοπαρουσιάσεις και ταξιδιωτικές αφηγήσεις.

Στους παρακάτω υπερσυνδέσμους θα βρείτε ψηφιοποιημένα όλα τα τεύχη.

Καλή Ανάγνωση!

τεύχος 1

κατεβαστε το αρχειο

τεύχος 2

κατεβαστε το αρχειο

τεύχος 3

κατεβαστε το αρχειο

τεύχος 4

κατεβαστε το αρχειο

τεύχος 5

κατεβαστε το αρχειο

τεύχος 6

κατεβαστε το αρχειο

τεύχος 7

κατεβαστε το αρχειο

τεύχος 8

κατεβαστε το αρχειο

τεύχος 9

κατεβαστε το αρχειο

τεύχος 10

κατεβαστε το αρχειο

τεύχος 11

κατεβαστε το αρχειο

τεύχος 12

κατεβαστε το αρχειο

τεύχος 13

κατεβαστε το αρχειο

τεύχος 14

κατεβαστε το αρχειο

τεύχος 15

κατεβαστε το αρχειο

τεύχος 16

κατεβαστε το αρχειο

τεύχος 17

κατεβαστε το αρχειο

τεύχος 18

κατεβαστε το αρχειο

τεύχος 19

κατεβαστε το αρχειο

τεύχος 20

κατεβαστε το αρχειο

τεύχος
21

κατεβαστε το αρχειο

τεύχος
23-26

κατεβαστε το αρχειο

τεύχος
27-30

κατεβαστε το αρχειο

τεύχος
31-34

κατεβαστε το αρχειο