Θέσεις ΕΝΑΠ

Η παρούσα ενότητα στοχεύει στο να αναδείξει κάποιες από τις βασικές θέσεις της Ένωσης Αποφοίτων ΕΣΔΔ & ΕΣΤΑ οπως αυτές έχουν προκύψει μέσα από μελέτες που ανέλαβαν ad hoc ομάδες εργασίας από μέλη της Ένωσης και υπό την αιγίδα της.

Πρόκειται περί στρατηγικών κειμένων-προτάσεων για οριζόντιες ή κάθετες δημόσιες πολιτικές ή μέρη αυτών, με αποδέκτη την πολιτική και διοικητική ηγεσία της χώρας και σκοπό την άσκηση πίεσης για την αλλαγή κλίματος μέσω ορθολογικών μεταρρυθμίσεων που θα βασίζονται στη λογική μιας αποτελεσματικής, αποδοτικής και παραγωγικής γραφειοκρατικής δομής.

Μερικές θεμελιώδεις θέσεις είναι και οι κάτωθι:

01

Πρόταση για Μετακλητούς Υπαλλήλους
(07.09.2012)

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ

02

Συνέντευξη Τύπου – Κριτική στο νέο Βαθμολόγιο-Μισθολόγιο
(03.10.2011)

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ

και σχετικό Δελτίο Τύπου
(03.10.2011)

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ

03

Πρόταση για ένα Νέο Σύστημα Αμοιβών και Παρακίνησης στο Δημόσιο
(16.03.2011)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

04

Πρόταση για το Επιτελικό Κράτος
(27.10.2010)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

05

Πρόταση για Αναδιάρθρωση του Προγράμματος Σπουδών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
(24.05.2010)

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ

06

Πρόταση για ένα Νέο Σύστημα Δημοσιονομικού Ελέγχου
(01.04.2010)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

07

Το Δημόσιο Σύστημα Υγείας στην εποχή της πανδημίας
(05.01.2021)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

08

Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στο Δημόσιο
(05.01.2021)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

09

Το σύστημα επιλογής Προϊσταμένων στο Δημόσιο Τομέα
(05.01.2021)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ