Γνωμοδότηση ΝΣΚ 190/2012

Η Ένωση Αποφοίτων Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης δημοσιεύει την πολύ σημαντική απόφαση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (με αριθμ. 190/28-3-2012) σχετικά με την εφαρμογή της με αριθμ.102/2003 Γνωμοδότησης του Γ’ Τμήματος του ΝΣΚ.

Ειδικότερα, η εν λόγω απόφαση αναφέρεται στο ερώτημα που έθεσε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στο ΝΣΚ αναφορικά με την αναγνώριση ή μη της ιδιότητας του αποφοίτου και άρα για το αν εμπίπτει στις ευνοϊκές διατάξεις κατάταξης και ιεραρχικής σταδιοδρομίας που προβλέπονται για τους απόφοιτους ΕΣΔΔ και ΕΣΤΑ, απόφοιτος ο οποίος αποδέχθηκε νέο διορισμό μετά από επιτυχή διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Πρόκειται για την περίπτωση του αγαπητού συναδέλφου, Βασίλη Προβατίδη απόφοιτου της ΙΑ’ Εκπαιδευτικής Σειράς, η ιδιότητα του οποίου ως αποφοίτου αμφισβητήθηκε από τη νέα Υπηρεσία του (ΓΛΚ), το διορισμό της οποίας αποδέχθηκε μετά από σχετικό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.

Η Ένωση εκτιμά ότι είναι κρίσιμο για τα μέλη μας να αναδεικνύονται τέτοιου είδους αποφάσεις εν μέσω της κατάρρευσης εργασιακών και άλλων δικαιωμάτων.

 

Οι λεπτομέρειες της Γνωμοδότησης καθώς και το κείμενο της απόφασης του ΝΣΚ παρατίθεται ως συνημμένα παρακάτω.

 


Πρόσφατες δημοσιεύσεις


Αρχείο ανά μήνα

Θεματικές – Κατηγορίες

Ετικέτες (tags)