Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Φορείς Ειδικού Ενδιαφέροντος

Σχολές Δημόσιας Διοίκησης και Σχετικοί Φορείς του Εξωτερικού

Συνδικαλιστικοί Επαγγελματικοί Φορείς

Κυβέρνηση – Υπουργεία – Φορείς – Βουλή των Ελλήνων

Ανεξάρτητες Αρχές – Ελεγκτικά Σώματα – Δικαστική Εξουσία

Διεθνείς Οργανισμοί – ΕΕ

Χρήσιμες ιστοσελίδες για υποψηφίους/σπουδαστές :

 • http://www.ekdd.gr/
  *Όλες οι επίσημες ανακοινώσεις για προηγούμενους και τρέχοντες εισαγωγικούς διαγωνισμούς των ΕΣΔΔ & ΕΣΤΑ καθώς και νέα που αφορούν τους σπουδαστές.
 • http://www.e-themis.gov.gr/Portal/default.aspx?page=home
  Κωδικοποίηση της ελληνικής νομοθεσίας σε θεματικές ενότητες και χωρίς συνδρομή, πρβλ. http://www.et.gr/
 • http://www.dee.gr/
  *Όμιλος διοικητικών επιστημόνων και διοικητικών στελεχών. Επισκεφθείτε τη Γνωσιακή Βάση για ενδιαφέροντα άρθρα διοικητικού χαρακτήρα.
 • http://www.eipa.nl/
  Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης.
 • http://www.epdm.gr/
  Η ιστοσελίδα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διοικητική Μεταρρύθμιση.
 • http://www.presseurop.eu/en
  Τα καλύτερα δημοσιεύματα από όλο τον Ευρωπαϊκό τύπο.
 • http://europa.eu/
  Η πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • http://eur-lex.europa.eu/
  Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • http://www.e-gif.gov.gr/portal/page/portal/egif
  Χρήσιμες πληροφορίες για το Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και αντίστοιχες διεθνείς πρακτικές.
 • http://www.inegsee.gr/
  Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ όπου μπορείτε να αναζητήσετε τις Ετήσιες Εκθέσεις του καθώς και τις μηνιαίες Ενημερώσεις
 • http://www.bankofgreece.gr/Pages/default.aspx
  Στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδας αναζητήστε την Έκθεση του Διοικητή καθώς και άλλες μελέτες και δοκίμια εργασίας.

Η λίστα που παρατέθηκε είναι ενδεικτική των πηγών που μπορείτε να χρησιμοποιείτε.
Για ότι δε βρίσκετε συνεχίστε με επιμονή και μεθοδικότητα την αναζήτηση σε γνωστές μηχανές και φυσικά μη διστάζετε να επικοινωνείτε με την Ένωση Αποφοίτων.