Πρόταση Oμάδας Eργασίας για την Aναδιάρθρωση των Εθνικών Σχολών Δημόσιας Διοίκησης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την Αναμόρφωση του Προγράμματος Σπουδών