Ψήφισμα ΓΣ ΕΝΑΠ ΕΣΔΔΑ για τον κλάδο ΠΕ επιτελικών στελεχών

Αναφορικά με τον Κλάδο ΠΕ Επιτελικών Στελεχών, η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Αποφοίτων ΕΣΔΔΑ (ΕΝΑΠ ΕΣΔΔΑ) της 7ης Σεπτεμβρίου 2022 αποφάσισε με απόλυτη ομοφωνία τα ακόλουθα:

  1. Καταδικάζει τον προσχηματικό τρόπο με τον οποίο θεσπίστηκε και υλοποιείται ο συγκεκριμένος κλάδος, καθώς αποκλείει τη μεγάλη πλειοψηφία των αποφοίτων, εξαιρώντας εντελώς ολόκληρες κατηγορίες καταρτισμένων στελεχών, και οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στον κατακερματισμό και την πολυδιάσπαση του σώματος. Η ψευδεπίγραφη αυτή «επιτελικότητα», εκτός του ότι ούτε κατ’ ελάχιστο δεν θεραπεύει την παθογένεια της εκχώρησης των σχετικών αρμοδιοτήτων σε μετακλητούς, με αποτέλεσμα την ουσιαστική ποδηγέτηση της Δημόσιας Διοίκησης από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία, οδηγεί αναπόδραστα στην υποβάθμιση της ίδιας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, του φορέα που ιδρύθηκε και λειτουργεί για την προετοιμασία και ανάδειξη πραγματικών επιτελικών στελεχών, καθώς και του status των αποφοίτων της.
  2. Προειδοποιεί όλους/ες τους/τις απόφοιτους της ΕΣΔΔΑ που σκέφτονται να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής στη σχετική διαδικασία, να λάβουν σοβαρά υπόψη τους το επισφαλές της υπηρεσιακής εξέλιξης, την ασάφεια των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων και τέλος τον κίνδυνο υπηρεσιακού εγκλωβισμού τους.

Το ΔΣ της ΕΝΑΠ ΕΣΔΔΑ όπως εξουσιοδοτήθηκε με την ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 7ης Σεπτεμβρίου 2022


Πρόσφατες δημοσιεύσεις


Αρχείο ανά μήνα

Θεματικές – Κατηγορίες

Ετικέτες (tags)