Απολογισμός Δ.Σ. (Περίοδος Δεκεμβρίου 2003 – Μαίου 2004)