Υπόμνημα για το Άρθρο 57 του Σχεδίου Νόμου για τα Πειραματικά Σχολεία (Διατάξεις για Αναμόρφωση του ΕΚΔΔΑ)

Από : ΔΣ ΕΝΑΠ ΕΣΔΔ & ΕΣΤΑ

Προς : ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Περίληψη

Υπόμνημα της Ένωσης Αποφοίτων για το άρθρο 57 του σχεδίου νόμου “Θεσμικό πλαίσιο των πρότυπων πειραματικών σχολείων.Ιδρυση ινστιτούτου εκπαιδευτικής πολιτικής,οργάνωση του ινστιτούτου τεχνολογίας υπολογιστών και εκδόσεων <<ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ>> και λοιπές διατάξεις

 


Πρόσφατες δημοσιεύσεις


Αρχείο ανά μήνα

Θεματικές – Κατηγορίες

Ετικέτες (tags)