«Το σύστημα ισοπεδώνει τα πάντα προς τα κάτω» (Πηγή: enap.gr)