Ανακοίνωση ΔΣ ΕΝΑΠ ΕΣΔΔΑ για τα ζητήματα της στοχοποίησης συναδέλφου και της παράλειψης διενέργειας κρίσεων στο ΥΠΕΣ

Η Γενική Συνέλευση της 7ης Σεπτεμβρίου 2022 εξουσιοδότησε ομόφωνα το ΔΣ της ΕΝΑΠ ΕΣΔΔΑ να προβεί σε δημόσια τοποθέτηση με αφορμή την από 2.9.2022 ανακοίνωση που του κοινοποίησε ηλεκτρονικά η Υπηρεσιακή Γραμματέας του ΥΠΕΣ, κα Γεωργία Βαλατσού και η οποία διανεμήθηκε, μεταξύ άλλων στο σύνολο των υπαλλήλων και στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου.

Σε συνέχεια της ανωτέρω εξουσιοδότησης επιθυμούμε να επισημάνουμε τα ακόλουθα:

  • Το ΔΣ της ΕΝΑΠ ΕΣΔΔΑ καταδικάζει απερίφραστα την επίθεση κατά συναδέλφου και μέλους της Ένωσής που, υπό τη συνδικαλιστική του ιδιότητα, προέβη σε κριτική βάσει δημοσιοποιημένων στοιχείων σχετικά με τις διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων στο ΥΠΕΣ. Ο ρόλος του συνδικαλισμού στη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων αλλά και στην προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος και της νομιμότητας δεν μπορεί να νοηθεί δίχως την άσκηση τεκμηριωμένης δημόσιας κριτικής στην πολιτική και υπηρεσιακή ηγεσία. Υπό αυτή την έννοια, επιθυμούμε να διαχωρίσουμε απόλυτα τη θέση μας από προσωπικές επιθέσεις σε συνδικαλιστές και από τη στοχοποίηση του συνδικαλισμού εν γένει, ειδικά όταν η ουσία του ζητήματος παραμένει αναπάντητη. Ο σεβασμός στην συνδικαλιστική ιδιότητα του συναπόφοιτου και του ρόλου που επιτελεί ο συνδικαλισμός σε μια ευνομούμενη δημοκρατική πολιτεία επιβάλλει επί της ουσίας απαντήσεις και όχι προσωπικές επιθέσεις, πολύ περισσότερο όταν αυτές λαμβάνουν χώρα με την επίκληση της ιδιότητας της αποφοίτου της ΕΣΔΔΑ.
  • Καθώς η Υπηρεσιακή Γραμματέας επικαλείται, μεταξύ άλλων, και την ιδιότητά της ως απόφοιτης της ΕΣΔΔΑ, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι πάγια θέση της ΕΝΑΠ ΕΣΔΔΑ συνιστά ότι το μέτρο της ανάθεσης μέσω αναπλήρωσης, όπως προβλέπεται σύμφωνα με το αρ. 87 του ν. 3528/2007, τείνει να λάβει διαστάσεις καθολικής εφαρμογής και καθιστά τη διαδικασία των κρίσεων ένα «κενό γράμμα νόμου». Στο πνεύμα αυτό κινείται άλλωστε η αλληλογραφία της ΕΝΑΠ ΕΣΔΔΑ με την Υπηρεσιακή Γραμματέα για την παράλειψη διενέργειας κρίσεων σε θέσεις ευθύνης στο ΥΠΕΣ καθώς και η μελέτη της Ένωσης για το σύστημα επιλογής προϊσταμένων στο Δημόσιο Τομέα, η οποία έχει κοινοποιηθεί στο ΥΠΕΣ, ήδη από 16.7.2022. Είναι σαφές ότι η παράλειψη διενέργειας κρίσεων αναπαράγει διαχρονικά απαράδεκτες πρακτικές, όπως -για παράδειγμα- άτυπες οδηγίες από την πολιτική ηγεσία προς την υπηρεσιακή για την πλήρωση θέσεων ευθύνης. Οι πρακτικές αυτές κανονικοποιούν την παράβαση και ζημιώνουν τόσο τη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης όσο και την υπηρεσιακή εξέλιξη συναδέλφων, υπονομεύοντας την επαγγελματική και ηθική νομιμοποίηση των προϊσταμένων.

Με αφορμή τις πρακτικές που εφαρμόσθηκαν ξανά πρόσφατα στο Υπουργείο Εσωτερικών και είδαν το φως της δημοσιότητας, θα θέλαμε να επαναφέρουμε το ερώτημά μας σχετικά με την πορεία διενέργειας κρίσεων στο υπουργείο αυτό.

Τέλος, να επισημάνουμε για ακόμη μια φορά ότι η ουσία του ζητήματος δεν έγκειται στο νομότυπο ή όχι της διαδικασίας που ακολουθήθηκε, η οποία έπασχε πολλαπλώς, αλλά στην ανάγκη για τη διαμόρφωση σταθερών, σαφών και ξεκάθαρων κριτηρίων για τους τρόπους επιλογής προϊσταμένων, τα οποία θα διασφαλίζουν το δημόσιο συμφέρον μέσα από το αδιάβλητο της διαδικασίας επιλογής.

Για το ΔΣ της ΕΝΑΠ ΕΣΔΔΑ


Πρόσφατες δημοσιεύσεις


Αρχείο ανά μήνα

Θεματικές – Κατηγορίες

Ετικέτες (tags)