Υπόμνημα της ΕΝ.ΑΠ. σχετικά με την Αναμόρφωση του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων

Η ΕΝ.ΑΠ. απέστειλε υπόμνημα με τις θέσεις της στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στον Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας και Πρόεδρο της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο τη σύνταξη σχεδίου νέου Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων.

Το πλαίσιο παρέμβασης της Ένωσης εντοπίζεται στα ακόλουθα σημεία:

  • Θέσπιση ενός σύγχρονου συστήματος αξιολόγησης και κρίσεων προϊσταμένων με την εισαγωγή μιας πιο αντικειμενικής διαδικασίας αξιολόγησης των δικαστικών υπαλλήλων, βάσει μοριοδότησης.
  • Διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής των διατάξεων για την αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα που θεσπίστηκαν με το αρ. 26 του ν. 4369/16 και για τους δικαστικούς υπαλλήλους.
  • Επέκταση των διατάξεων του ν.4369/16 για την έγγραφή και ένταξη στο Εθνικό Μητρώο Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης των δικαστικών υπαλλήλων.
  • Πρόταση για πρόβλεψη, στον Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων, διάταξης σχετικά με την προαιρετική κινητικότητα (μετά από απόφαση των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων, σύμφωνα και με το αρ. 92 του Συντάγματος) από τα δικαστήρια προς άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου και αντιστρόφως.

Το Δ.Σ. της ΕΝ.ΑΠ.


Πρόσφατες δημοσιεύσεις


Αρχείο ανά μήνα

Θεματικές – Κατηγορίες

Ετικέτες (tags)