Απολογισμός Δ.Σ. (Περίοδος Δεκεμβρίου 2003-Νοεμβρίου 2005)