Διευκρινήσεις ΥΠΕΣΑΗΔ σχετικά με το Άρθρο 19 του Ν.3801/2009