Εγύκλιος για τη Βαθμολογική Εξέλιξη Αριστούχων Αποφοίτων της ΕΣΔΔ.