Διάταξη στο Άρθρο 18 («Ειδικές Ρυθμίσεις») παρ. 8α. στο Σχέδιο Νόμου «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και Υποψηφίων και Έλεγχος αυτών, κατά τις Περιφερειακές και Δημοτικές Εκλογές»