Έκθεση Αξιολόγησης της Τρόικας για τη Βιωσιμότητα του Χρέους (21.10.2011)

Με το παρόν κείμενο αξιολόγησης, η Τρόικα διαπιστώνει την αδυναμία της ελληνικής οικονομίας να εφαρμόσει διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις μέσα σε ένα όλο και δυσμενέστερο οικονομικό κλίμα. Παρά τις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης, κατά τους διεθνείς εμεπιρογνώμωνες, στάθηκε αδύνατη η συγκράτηση του δημοσίου χρέους και επιβάλλεται η προς το χείρον αναθεώρησή του. Κρίνεται δε ότι η το χρέος θα παραμείνει σε πολύ υψηλά επίπεδα για όλο το χρονικό διάστημα το οποίο προβλέπεται από το Μεσοπρόθεσμο. Η βιωσιμότητα του χρεόυς εναπόκειται τόσο στην υποστήριξη των αρμόδιων προς τούτο αρχών όσο και στη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα.


Πρόσφατες δημοσιεύσεις


Αρχείο ανά μήνα

Θεματικές – Κατηγορίες

Ετικέτες (tags)