Έκθεση του ΟΟΣΑ για την Κεντρική Διοίκηση την Ελλάδα

Η ΕΝΑΠ σε μια ακόμη πρώτη πανελλήνια δημοσίεση.

 

Διαβάστε την Έκθεση του ΟΟΣΑ για την Κεντρική Διοίκηση στην Ελλάδα. Είναι άκρως ενδιαφέροντα τα συμπεράσματα αυτής ιδίως για τη συμμετοχή του πολιτικού στοιχείου στη Διοίκηση. Επισημαίνουμε ότι την Έκθεση αυτή την έχει λάβει η ελληνική κυβέρνηση από την 21 Οκτωβρίου 2011 αλλά αποφεύγει τεχνηέντως να την ανακοινώσει!

 

OECD: “Review of the Central Administration”

 


Πρόσφατες δημοσιεύσεις


Αρχείο ανά μήνα

Θεματικές – Κατηγορίες

Ετικέτες (tags)