Μελέτη του ΟΟΣΑ για τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με στόχο την Ανάπτυξη

Η ΕΝΑΠ σας παρουσιάζει την τελευταία μελέτη του ΟΟΣΑ με τίτλο “Going for Growth” (2012), με την οποία ο εν λόγω Οργανισμός προσπαθεί να συνδέσει τη μεταρρυθμιστική διαδικασία, και ειδικότερα τις διαρθρωτικές αλλαγές, με την οικονομική ανάπτυξη. Όπως αναφέρεται στην Περίληψη της Έκθεσης, ο ΟΟΣΑ με αυτήν την μελέτη προσπαθεί να καλύψει εν μέρει ένα κενό στην εμπειρική ανάλυση. Αυτό το κενό δεν είναι άλλο από τη διακρίβωση της σχέσης αλληλεξάρτησης μεταξύ διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και οικονομικής ανάπτυξης. Ο τρόπος που επιλέγεται για να υποστηριχθεί μια τέτοια υπόθεση εργασίας είναι αφενός η διερεύνηση των γενεσιουργών αιτιών τόσο της ανάπτυξης όσο και της υπανάπτυξης και αφετέρου η καταγραφή σχετικών εμπειρικών στοιχείων και δεδομένων από μια 30-ετή περίοδο αναφοράς. Στην παρούσα μελέτη γίνεται εκτενής αναφορά στην περίπτωση των αναδυόμενων αγορών του πλανήτη που αναφέρονται ως BRIICS (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Ινδονησία, Κίνα, Νότιος Αφρική).

Πηγή: ΟΟΣΑ

Grèce Hebdo


Πρόσφατες δημοσιεύσεις


Αρχείο ανά μήνα

Θεματικές – Κατηγορίες

Ετικέτες (tags)