Απόφαση για Ισχύ Ποσοστώσεων σε Κρίσεις Διευθυντών

Από : Διοικητικό Εφετείο Αθηνών

Προς : Υπουργείο Χωροταξίας-Οικισμού-Περιβάλλοντος

Περίληψη

Χαρακτηριστική απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών που δικαιώνει απόφοιτο της ΕΣΔΔ ο οποίος δεν κρίθηκε σε θέση Προϊσταμένου Δ/νσης λόγω παραβίασης των διατάξεων για τις ποσοστώσεις υπέρ αποφοίτων ΕΣΔΔ.


Πρόσφατες δημοσιεύσεις


Αρχείο ανά μήνα

Θεματικές – Κατηγορίες

Ετικέτες (tags)