ΔΣ 2010-2012

Πρόεδρος:

Ιωάννης Αλεξάκης (ΙΖ΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος Υπουργείου Μεταφορών με απόσπαση στο Υπουργείο Εσωτερικών)

Αντιπρόεδρος Α΄:

Αναστάσιος Σαλτερής (ΙΗ΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου με απόσπαση στο Σώμα Επιθεωρητών Υγείας-Πρόνοιας )

Αντιπρόεδρος Β΄:

Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου (Η΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος ΥΠΕΣΔΔΑ με απόσπαση στο Συνήγορο του Πολίτη)

Γεν. Γραμμματέας:

Ευστάθιος Καμπουρίδης (Α΄ Σειρά ΕΣΤΑ, υπάλληλος Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής)

Ειδ. Γραμματέας:

Μάριος Κωστάκης (Η΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος Υπουργείου Τουρισμού)

Ταμίας*:

Αντιγόνη Γιαννουράκου (ΙΗ΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας)

Αναπλ. Γενικός Γραμματέας:

Παναγιώτης Ζαρίφης ( IA΄Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος Υπουργείου Εσωτερικών)

Αναπλ. Ειδ. Γραμματέας**:

Γεώργιος Καραχάλιος (ΙΘ΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος Ο.Α.Ε.Δ.) ανέλαβε από 27.5.2011

Αναπλ. Ταμίας:

Νεφέλη Λαπαρίδου (ΙΘ΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος ΟΕΥ του Υπουργείου Εξωτερικών) ανέλαβε από 27.5.2011

(Ημερομηνία Συγκρότησης Δ.Σ.: 24.06.2010)

*Ως τις 27.05.2011, ημερομηνία παραίτησής της από το Δ.Σ., χρέη Ταμία ασκούσε η Αγλαΐα Νίτσου (ΙΗ΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος Υπουργείου Εσωτερικών).

** Ως τις 27.05.2011, ημερομηνία παραίτησής της από το Δ.Σ., χρέη Αναπλ. Ειδικού Γραμματέα ασκούσε η Σκεύη Βασιλική (ΙΗ΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος ΓΓ Μακεδονίας-Θράκης).

(Ημερομηνία Συγκρότησης Δ.Σ.: 24.06.2010)

Όλα τα ΔΣ


Πρόσφατες δημοσιεύσεις


Αρχείο ανά μήνα

Θεματικές – Κατηγορίες

Ετικέτες (tags)