ΔΣ 2003-2005

Πρόεδρος:

Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου (Η΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος ΥΠΕΣΔΔΑ με απόσπαση στο Συνήγορο του Πολίτη)

Αντιπρόεδρος:

Νικόλαος Λένος (Η΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος Υπουργείου Πολιτισμού με απόσπαση στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.)

Γεν. Γραμμματέας:

Βασίλειος Τσιτσιόλης (ΣΤ΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος Γ.Γ.Κ.Α.)

Ταμίας:

Ευστράτιος Χατζηχαραλάμπους (Ζ΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος Υπουργείου Υγείας με απόσπαση στο Σώμα Ελεγκτών Υγείας)

Ειδ. Γραμματέας:

Μάριος Κωστάκης (Η΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος Υπουργείου Πολιτισμού)

Μέλη:

Άννα Φαρούπου (ΙΒ΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος ΥΠΕΣΔΔΑ)

Κωνσταντίνος Προκάκης (ΙΒ΄Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος Υπουργείου Τύπου), παραιτηθείς από 14.1.2004

Μαρία Δόκου (Θ΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος Υπουργείου Παιδείας), ανέλαβε από 14.1.2004 προς αντικατάσταση του αποχωρήσαντα

(Ημερομηνία Συγκρότησης Δ.Σ.: 29.12.2003)

Όλα τα ΔΣ


Πρόσφατες δημοσιεύσεις


Αρχείο ανά μήνα

Θεματικές – Κατηγορίες

Ετικέτες (tags)