ΔΣ 2005-2008

Πρόεδρος:

Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου (Η΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος ΥΠΕΣΔΔΑ με απόσπαση στο Συνήγορο του Πολίτη)

Αντιπρόεδρος:

Μάριος Κωστάκης (Η΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος Υπουργείου Πολιτισμού)

Γεν. Γραμμματέας:

Θεόδωρος Θαλασσινός (ΙΔ΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης)

Ταμίας:

Γρηγόρης Θεοδωράκης (ΙΔ΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος Περιφέρειας Αττικής)

Ειδ. Γραμματέας:

Παναγιώτης Ζαρίφης (ΙΑ΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος ΥΠΕΣΔΔΑ)

Μέλη:

Βασίλειος Τσιτσιόλης (ΣΤ΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος Γ.Γ.Κ.Α. με απόσπαση στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.)

Μαρία Βαρλά (ΙΔ΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος Περιφέρειας Αττικής με απόσπαση στη ΔΟΥ Χίου)

(Ημερομηνία Συγκρότησης Δ.Σ.: 13.01.2006)

*Η θητεία του ΔΣ παρατάθηκε για έξι μήνες λόγω τροποποίησης του καταστατικού και συμμετοχής στις εκλογές, αποφοίτων της νεοσύστατης Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Όλα τα ΔΣ


Πρόσφατες δημοσιεύσεις


Αρχείο ανά μήνα

Θεματικές – Κατηγορίες

Ετικέτες (tags)