Υπόμνημα για Τροποποίηση της Νομοθεσίας για το Ε.Κ.Δ.Δ.Α.