Ετικέτα: {J}

Συλλογική Δράση ΕΝΑΠ

Παράνομη και Καταχρηστική Τοποθέτηση Αποφοίτου στο ΣΔΟΕ Έβρου

Από : ΔΣ ΕΝΑΠ ΕΣΔΔ & ΕΣΤΑ Προς : ΥπΟΙΚ Περίληψη Οι γνωστές σε όλους μας (και από εμάς απόλυτα κατακριτέες) συνδικαλιστικές πρακτικές εύλογα μας επιτρέπουν να ερμηνεύουμε την παράλογη εμμονή της υπηρεσίας σε μια παράνομη και καταχρηστική τοποθέτηση, ως ηθελημένη δίωξη της συναδέλφου μας λόγω αντίθετης κομματικής ιδιότητας.

Συλλογική Δράση ΕΝΑΠ

Διάταξη στο Άρθρο 18 («Ειδικές Ρυθμίσεις») παρ. 8α. στο Σχέδιο Νόμου «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και Υποψηφίων…

Από : ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΣΔΔ & ΕΣΤΑ Προς : ΥΠΕΣΑΗΔ Περίληψη Διάταξη στο άρθρο 18 («Ειδικές ρυθμίσεις») παρ. 8α. στο σχέδιο νόμου «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές» Η Ένωση Αποφοίτων των Εθνικών Σχολών Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης θεωρεί ότι η διάταξη αυτή γεννά πλήθος από

Ανακοινώσεις

Διάταξη στο Άρθρο 18 («Ειδικές Ρυθμίσεις») παρ. 8α. στο Σχέδιο Νόμου «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και Υποψηφίων…

Από : ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΣΔΔ & ΕΣΤΑ Προς : ΥΠΕΣΑΗΔ Περίληψη Διάταξη στο άρθρο 18 («Ειδικές ρυθμίσεις») παρ. 8α. στο σχέδιο νόμου «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές» Η Ένωση Αποφοίτων των Εθνικών Σχολών Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης θεωρεί ότι η διάταξη αυτή γεννά πλήθος από

Συλλογική Δράση ΕΝΑΠ

Πρόταση για το Επιτελικό Κράτος (27.07.2010) Έκδοση Τελευταία

Από : ΕΝΑΠ ΕΣΔΔ & ΕΣΤΑ Προς : ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Περίληψη Το εγχείρημα της διοικητικής μεταρρύθμισης, στην κατεύθυνση της δημιουργίας ενός κράτους επιτελικού, ευέλικτου και ικανού να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις σύγχρονες προκλήσεις, προσκρούει σε αγκυλώσεις, αναχρονιστικές νοοτροπίες και στο «φόβο για την αλλαγή». Γι’ αυτό, εκτός από όραμα και σταθερή πολιτική βούληση, προϋποθέτει ένα διακριτό σώμα

Ανακοινώσεις

Πρόταση για το Επιτελικό Κράτος (27.07.2010) Έκδοση Τελευταία

Από : ΕΝΑΠ ΕΣΔΔ & ΕΣΤΑ Προς : ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Περίληψη Το εγχείρημα της διοικητικής μεταρρύθμισης, στην κατεύθυνση της δημιουργίας ενός κράτους επιτελικού, ευέλικτου και ικανού να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις σύγχρονες προκλήσεις, προσκρούει σε αγκυλώσεις, αναχρονιστικές νοοτροπίες και στο «φόβο για την αλλαγή». Γι’ αυτό, εκτός από όραμα και σταθερή πολιτική βούληση, προϋποθέτει ένα διακριτό σώμα

Ειδικό Καθεστώς Αποφοίτων

Διευκρινήσεις ΥΠΕΣΑΗΔ σχετικά με το Άρθρο 19 του Ν.3801/2009

Αλληλογραφία της ΕΝΑΠ με το Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σχετικά με την εφαρμογή του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ.Α΄/4-9-2009). Η απάντηση του Υπουργείου στο από 19-5-2010 σχετικό αίτημα της ΕΝΑΠ, αναφέρεται στο ότι ειδικα για τους απόφοιτους ΕΣΔΔ & ΕΣΤΑ, στον υπολογισμό του απαιτούμενου χρόνου για απόσπαση ή μετάταξη, προσμετράται και ο χρόνος φοίτησης