Πρόταση Oμάδας Eργασίας για την Aναδιάρθρωση των Εθνικών Σχολών Δημόσιας Διοίκησης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την Αναμόρφωση του Προγράμματος Σπουδών

Από : ΔΣ Ένωσης Αποφοίτων

Προς : ΓΓ ΕΚΔΔΑ

Περίληψη

Η πρόταση κατατέθηκε στο ΕΚΔΔΑ με ΑΠ 26/25.05.10.


Πρόσφατες δημοσιεύσεις


Αρχείο ανά μήνα

Θεματικές – Κατηγορίες

Ετικέτες (tags)