Ορόσημα

1995

Ίδρυση ΕΝΑΠ

1998

Έκδοση τριμηνιαίας επιθεώρησης για τη διοικητική μεταρρύθμιση με τίτλο «Ρηξικέλευθον». Την έκδοση του «Ρηξικέλευθον» από το έτος 2003 και μετά ανέλαβε ο εκδοτικός οίκος Διόνικος. Έκτοτε η προσπάθεια αυτή της ΕΝΑΠ γνώρισε την αποδοχή άπασων των επιστημονικών και διοικητικών φορέων και προσωπικοτήτων.

2004

Δημιουργία Ιστοσελίδας για την ΕΝΑΠ στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις: www.nspa.gr , www.administration.gr . Αυτή η κίνηση αποτέλεσε μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για την επίδειξη όλο και μεγαλύτερης εξωστρέφειας αναφορικά με τις κινήσεις της ΕΝΑΠ.

2005

Δημοσίευση Ετήσιας Έκθεσης Αποφοίτων με σκοπό τη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων – σχετικών με την τεχνική εξειδίκευση την υπηρεσιακή κατάσταση και εξέλιξη των μέχρι τότε απόφοιτων – καθώς και την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την αξιοποίηση των αποφοίτων μέσα στους κόλπους της διοίκησης. Τα αρνητικά αποτελέσματα από την προσπάθεια αυτή δημοσιεύθηκαν μόνο κατά τα έτη 2005 και 2007 αναδεικνύοντας την αδυναμία της ελληνικής διοίκησης να ενσωματώσει στους κόλπους της ένα σπάνιο έμψυχο δυναμικό όπως οι απόφοιτοι της ΕΣΔΔ & ΕΣΤΑ.
Πραγματοποίηση 1ου Συνεδρίου Αποφοίτων στην Αθήνα, στις 13-14.5.2005, με το εξής αντικείμενο: «Ο ρόλος των αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης στο νέο πλαίσιο της διοικητικής λειτουργίας»

2007

Πραγματοποίηση 2ου Συνεδρίου Αποφοίτων στη Θεσσαλονίκη, στις 19-20.01.2007 με το εξής αντικείμενο: «Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η έρευνα-καινοτομία-ανάπτυξη, η δια βίου μάθηση στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013 και ο ρόλος των αποφοίτων στη διοικητική μεταρρύθμιση.

2008

Πραγματοποίηση 3ου Συνεδρίου Αποφοίτων στη Λάρισα, στις 14-15.3.2008, με το εξής αντικείμενο: «Ηγεσία – Αξιολόγηση – Ανάπτυξη και ο ρόλος των Αποφοίτων»

Τροποποίηση του Ιδρυτικού Καταστατικού της ΕΝΑΠ με στόχο την αποδοχή και ένταξη στους κόλπους της τελευταίας, αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ολοκληρωμένη Πρόταση προς την Κυβέρνηση για τη Σύσταση και Λειτουργία Γραφείων Υποδοχής Πολιτών (ΓΥΠ) σε Φορείς του Δημοσίου Τομέα.

2009

Πραγματοποίηση 4ου Συνεδρίου Αποφοίτων στην Ερέτρια, στις 15-16-17.5.2009, με το εξής αντικείμενο: «Η καινοτομία στη Δημόσια Διοίκηση – Ο ρόλος των αποφοίτων Ε.Σ.Δ.Δ. & Ε.Σ.Τ.Α.»

2010

Πραγματοποίηση 5ου Συνεδρίου Αποφοίτων στην Αθήνα (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), στις 13-14-15.5.2009, με το εξής αντικείμενο: «Διοικητική μεταρρύθμιση και οικονομική κρίση: Ο ρόλος των αποφοίτων Ε.Σ.Δ.Δ. & Ε.Σ.Τ.Α.»

Ολοκληρωμένη Πρόταση στο ΕΚΔΔΑ για την Αναμόρφωση του Προγράμματος Σπουδών των ΕΣΔΔ & ΕΣΤΑ.

Ολοκληρωμένη Πρόταση προς τη Διοίκηση για τη μετάβαση σε ένα Επιτελικό Κράτος.

Συνάντηση μελών-εκπροσώπων της ΕΝΑΠ με κλιμάκια του ΟΟΣΑ και του Υπουργείου Εσωτερικών με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων περί Καλής Νομοθέτησης καθώς και για τον τρόπο εφαρμογής ενός τέτοιου εργαλείου εντός της ελληνικής διοικητικής πραγματικότητας.

2011

Ολοκληρωμένη Πρόταση προς την Κυβέρνηση για ένα νέο Σύστημα Αμοιβών και Παρακίνησης στο Δημόσιο Τομέα.

Ανανέωση Ιστοσελίδας για να ανταποκρίνεται στις νέες ανάγκες δημοσιότητας – ενημέρωσης και μεταφορά του κύριου ιστότοπου στη διεύθυνση www.enap.gr με παράλληλη διατήρηση των αρχικών ηλεκτρονικών διευθύνσεων.

2014

Δημιουργία νέας ιστοσελίδας στην υπάρχουσα διεύθυνση www.enap.gr.

Αναβάθμιση όλων των λειτουργιών.

 

 


Πρόσφατες δημοσιεύσεις


Αρχείο ανά μήνα

Θεματικές – Κατηγορίες

Ετικέτες (tags)