Οδηγίες για τις εκλογές της ΕΝΑΠ

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση της από 4ης Ιούνιου 2014 Γενικής Συνέλευσης, η προθεσμία για την υποβολή των υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη του νέου ΔΣ της ΕΝΑΠ και της Ελεγκτικής Επιτροπής εκπνέει αύριο τα μεσάνυχτα. Οι δηλώσεις υποψηφιότητας πρέπει να αποσταλούν στο mail της ΕΝΑΠ: enap@enap.gr.

Υπενθυμίζουμε επίσης ότι μπορείτε να συμμετάσχετε στην ψηφοφορία με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: 

1) Με αυτοπρόσωπη ψηφοφορία στα γραφεία της ΕΝΑΠ, Χαλκοκονδύλη 24-26 (δίπλα στην Ομόνοια) στον 7ο όροφο, κατά την ορισθείσα ημερομηνία (19/6) και ώρες 12.0019.00. Στον τόπο της ψηφοφορίας θα βρίσκεται ο απερχόμενος ταμίας της ΕΝΑΠ, με τον οποίο θα μπορείτε να τακτοποιήσετε επί τόπου τυχόν οικονομικές σας εκκρεμότητες, έτσι ώστε να είστε ταμειακώς ενήμεροι και να μπορείτε να ψηφίσετε. Επισημαίνεται ότι για τη διασταύρωση των στοιχείων σας θα πρέπει να έχετε μαζί σας την αστυνομική σας ταυτότητα.

2) Με ηλεκτρονική ψηφοφορία για όσους εγγραφούν ηλεκτρονικά στους εκλογικούς καταλόγους, ακολουθώντας τη διαδικασία που καθόρισε η ΕΝΑΠ με το από 9/6/2014 μήνυμά της (βλ.σχετ. www.enap.gr). Υπενθυμίζεται ότι η ηλεκτρονική ψηφοφορία θα διεξαχθεί από την Τρίτη 17 Ιουνίου και ώρα 6:00 έως την Τετάρτη 18 Ιουνίου και ώρα 23:59

3) Με επιστολική ψήφο. Η ΕΝΑΠ θα αναλάβει να στείλει σε όλα τα μέλη της και να αναρτήσει στην ιστοσελίδα της το Σάββατο 14 Ιουνίου 2014, το ψηφοδέλτιο, με τους υποψηφίους, το οποίο θα πρέπει να εκτυπωθεί και να αποσταλεί ταχυδρομικά με φάκελο, εντός του οποίου θα περιέχεται άλλος φάκελος, λευκός, εντός του οποίου θα τοποθετηθεί το ψηφοδέλτιο. Ο εξωτερικός φάκελος με αναγεγραμμένα τα στοιχεία σας (Οπωσδήποτε: Όνομα, επίθετο, όνομα πατέρα, σειρά αποφοίτησης) και την ένδειξη «ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΝΑΠ» θα αποσταλεί στη διεύθυνση:

Ένωση Αποφοίτων ΕΣΔΔΑ

Τ.Θ. 30390

Μητροπόλεως 60

Τ.Κ. 10033, Αθήνα

Η ψήφος θα πρέπει να ταχυδρομηθεί express, ώστε να διασφαλιστεί ότι θα έχει φτάσει στη θυρίδα της ΕΝΑΠ μέχρι την ημέρα της αυτοπρόσωπης ψηφοφορίας (19-6-2014).

Έχετε τη δυνατότητα επιλογής έως και πέντε (5) υποψηφίων για το Δ.Σ. θέτοντας μέχρι πέντε (5) σταυρούς και  τη δυνατότητα επιλογής ενός (1) υποψηφίου για την Ελεγκτική Επιτροπή θέτοντας ένα (1) σταυρό.

Η Εφορευτική Επιτροπή

Παπαστάμου Ανδρέας

Πολυγένη Διονυσία

Τσιρώνη Δήμητρα


Πρόσφατες δημοσιεύσεις


Αρχείο ανά μήνα

Θεματικές – Κατηγορίες

Ετικέτες (tags)