ΕΣΔΔΑ & Απόφοιτοι

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησηςκαι Αυτοδιοίκησης, διαδέχθηκε την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, την πρώτη παραγωγική σχολή υπαλλήλων στην ιστορία της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και ενσωμάτωσε την Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης (άρθρ.57, Ν.3966/2011), ως αυτόνομη εκπαιδευτική μονάδα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. που σχεδιάζει, υλοποιεί και αξιολογεί την εκπαιδευτική της δράση με γνώμονα την παραγωγή εξειδικευμένων στελεχών ταχείας εξέλιξης, ικανών να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις άσκησης διοίκησης. Στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος της Σχολής είναι η ενίσχυση των γνώσεων, η ανάπτυξη των αναγκαίων επαγγελματικών δεξιοτήτων, η καλλιέργεια πνεύματος πρωτοβουλίας και καινοτομίας και η διαμόρφωση κατάλληλων στάσεων και συμπεριφορών εκ μέρους των σπουδαστών.


Πρόσφατες δημοσιεύσεις


Αρχείο ανά μήνα

Θεματικές – Κατηγορίες

Ετικέτες (tags)