Κατηγορία: Βιβλιοθήκη – Νομοθεσία

Άλλες Επιστημονικές Εκθέσεις και Μελέτες

Μελέτη για ένα Νέο Σύστημα Αμοιβών και Παρακίνησης

  Αγαπητοί συνάδελφοι, το επικείμενο νέο μισθολόγιο αποτελεί θέμα πρωταρχικής σημασίας όχι μόνο για τον καθένα από εμάς χωριστά, τους αποφοίτους ως διακριτό σώμα αλλά για την ίδια την οργάνωση και λειτουργία του δημόσιου τομέα. Λόγω της κομβικής σημασίας του θέματος, η Ένωση Αποφοίτων ΕΣΔΔ & ΕΣΤΑ, ανταποκρινόμενη στις περιστάσεις, οφείλει να έχει συνολική, τεκμηριωμένη

Άλλες Επιστημονικές Εκθέσεις και Μελέτες

Προσχέδιο Μελέτης για το Μισθολόγιο των Δημοσίων Υπαλλήλων (ICAP-HAY GROUP)

Προσχέδιο Μελέτης για το Μισθολόγιο των Δημοσίων Υπαλλήλων που συνέταξαν οι εταιρίες ICAP-HAY GROUP σε συνεργασία με επιτροπή υπαλλήλων των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών. Επισυνάπτεται και η Πράξη Ανάθεσης του Έργου Σύνταξης της σχετικής μελέτης. Οι ιδιωτικές εταιρίες στη συνέχεια δήλωσαν αδυναμία εκπόνησης της μελέτης!!!