Κατηγορία: Βιβλιοθήκη – Νομοθεσία

Δίκαιο, Εκθέσεις, Μελέτες Διεθνών Οργανισμών & ΕΕ

Έκθεση ΔΝΤ για την Παγκόσμια Οικονομία 2011

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δημοσίευσε την Έκθεση για την Παγκόσμια Οικονομία για το έτος 2011. Σύμφωνα με αυτή οι τάσεις ανάκαμψης από την οικονομική κρίση είναι υπαρκτές αλλά κινούνται σε επίπεδα λίγο πάνω του μετρίου. Τονίζεται βέβαια ότι αυτές οι τάσεις είναι υψηλότερες κοντά στον πυρήνα των δυτικοευρωπαϊκών χωρών ενώ στην περιφέρεια υπάρχουν εμφανή σημάδια

Άλλες Επιστημονικές Εκθέσεις και Μελέτες

Μελέτη για ένα Νέο Σύστημα Αμοιβών και Παρακίνησης

  Αγαπητοί συνάδελφοι, το επικείμενο νέο μισθολόγιο αποτελεί θέμα πρωταρχικής σημασίας όχι μόνο για τον καθένα από εμάς χωριστά, τους αποφοίτους ως διακριτό σώμα αλλά για την ίδια την οργάνωση και λειτουργία του δημόσιου τομέα. Λόγω της κομβικής σημασίας του θέματος, η Ένωση Αποφοίτων ΕΣΔΔ & ΕΣΤΑ, ανταποκρινόμενη στις περιστάσεις, οφείλει να έχει συνολική, τεκμηριωμένη