Έκθεση ΔΝΤ για την Παγκόσμια Οικονομία 2011

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δημοσίευσε την Έκθεση για την Παγκόσμια Οικονομία για το έτος 2011. Σύμφωνα με αυτή οι τάσεις ανάκαμψης από την οικονομική κρίση είναι υπαρκτές αλλά κινούνται σε επίπεδα λίγο πάνω του μετρίου. Τονίζεται βέβαια ότι αυτές οι τάσεις είναι υψηλότερες κοντά στον πυρήνα των δυτικοευρωπαϊκών χωρών ενώ στην περιφέρεια υπάρχουν εμφανή σημάδια ύφεσης με χαρακτηριστικότερες περιπτώσεις την Ελλάδα και την Πορτογαλία. Η Έκθεση αναφέρεται στην ανάγκη ανάπτυξης μιας πανευρωπαϊκής προσέγγισης αναφορικά με τον έλεγχο, τη ρυθμιστική δράση, τη διαχείριση κρίσεων και την επίλυση σχετικών με την κρίση προβλημάτων.

Πηγές:  WEO-IMF, IMF, World Economic Outlook 2011


Πρόσφατες δημοσιεύσεις


Αρχείο ανά μήνα

Θεματικές – Κατηγορίες

Ετικέτες (tags)