Η Μητροπολιτική Περιφέρεια Αττικής είναι η Πόλη μας