Η ΕΝΑΠ στο ΣτΕ κατά του Υπουργού Πολιτισμού για το «πρόσθετο» κριτήριο για την διαθεσιμότητα