Η ΕΝΑΠ στο ΣτΕ κατά του Υπουργού Πολιτισμού για το “πρόσθετο” κριτήριο για την διαθεσιμότητα

Η Ένωση Αποφοίτων Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας ζητώντας την ακύρωση της  αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/172315/25487/23.09.2013 (ΦΕΚ Β΄ 2408) Κοινής Υπουργικής Απόφασης που καθορίζει πρόσθετο ειδικό κριτήριο για τους υπαλλήλους που θα τεθούν σε διαθεσιμότητα στο Υπουργείο Πολιτισμού. 
Η εν λόγω Απόφαση έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την αριθ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/21οικ.21634/02.08.2013 (ΦΕΚ Β΄ 1914) Απόφαση του Υπουργού  Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αφού πλέον το κυρίαρχο κριτήριο δεν είναι ο τρόπος εισαγωγής στο Δημόσιο, ούτε καν τα τυπικά προσόντα, αλλά τα έτη υπηρεσίας.
Παραβιάζει, κατά την εκτίμηση της ΕΝΑΠ, τις αρχές της αξιοκρατίας και της ισότητας, ενώ υπερβαίνει το εύρος της εξουσιοδότησης που παρείχε ο σχετικός νόμος 4172/2013. 
Κατά παράδοξο μάλιστα τρόπο ευνοούνται με ιδιαίτερα γενναιόδωρη μοριοδότηση, ειδικά τα 10-15 έτη υπηρεσίας, σε μια σειρά από γενικά διατυπωμένες δραστηριότητες, που αφορούν δηλαδή την περίοδο διορισμού μεταξύ 1998-2003. Είναι πραγματικά ιδιαίτερα ενδιαφέρον το πώς εξηγείται η συγκεκριμένη προτίμηση στα συγκεκριμένα αυτά τα έτη και την συγκεκριμένη αυτή περίοδο, τόσο μάλιστα ώστε να υποσκελίζει τον τρόπο εισαγωγής στο Δημόσιο και τα τυπικά προσόντα. 
Η ΕΝΑΠ από την πρώτη στιγμή επεδίωξε τις καθαρές λύσεις: Ζήτησε για λόγους αρχής, την αποσύνδεση της – αναγκαίας- κινητικότητας από το δυσμενές καθεστώς της διαθεσιμότητας και σε κάθε περίπτωση την πλήρη διασφάλιση των αποφοίτων της ΕΣΔΔΑ – με ρητή εξαίρεσή τους από το καθεστώς της διαθεσιμότητας – που εκπαιδεύτηκαν ως επαγγελματικά στελέχη με πόρους της ΕΕ και του ελληνικού κράτους και βεβαίως των υπολοίπων αξιοκρατικά διορισμένων υπαλλήλων του Δημοσίου. Παρότι η θέση αυτή δεν υιοθετήθηκε, είναι γεγονός πως με την Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – ιδίως σε σχέση με αποφάσεις του προηγούμενου Υπουργού – έγιναν σημαντικά βήματα στην κατεύθυνση της αξιοκρατίας και του ορθολογισμού, προκρίνοντας ως βασικό κριτήριο στην διαδικασία διαθεσιμότητας – κινητικότητας τον τρόπο διορισμού στο δημόσιο. 
Δυστυχώς, η προσβαλλόμενη Απόφαση ανατρέπει πλήρως την κυρίαρχη κυβερνητική πολιτική επιλογή, όπως αυτή υλοποιείται από το αρμόδιο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Φαίνεται ότι το Υπουργείο Πολιτισμού ακολουθεί δική του πολιτική και δεν συμμερίζεται τις θέσεις της υπόλοιπης κυβέρνησης. 
Η ΕΝΑΠ είχε αποστείλει σχετικό Υπόμνημα στο Υπουργείο Πολιτισμού και είχε ξεκαθαρίσει ότι προτίθεται να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Το ίδιο πρόκειται να πράξει αμελλητί σε κάθε ανάλογη περίπτωση που θα ανατρέπει την Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και δεν θα σέβεται την σοβαρότατη επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό που συνιστούν οι απόφοιτοι της ΕΣΔΔΑ. Παρόλο που θεωρεί ότι το μέτρο της διαθεσιμότητας και η συγκεκριμένη κινητικότητα, δεν έχει κανένα επιστημονικό έρεισμα και δεν εφαρμόζεται σε κανένα κράτος με τέτοιον τρόπο, εν τούτοις είναι αποφασισμένη να υπερασπιστεί έστω και τις συγκεκριμένες παρεχόμενες εγγυήσεις.
Καλούμε  έστω και τώρα, την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την ανάκληση της προσβαλλόμενης Απόφασης και να διευκρινίσει αν δεσμεύεται από τις θέσεις της υπόλοιπης κυβέρνησης.

Το ΔΣ της ΕΝΑΠ

 


Πρόσφατες δημοσιεύσεις


Αρχείο ανά μήνα

Θεματικές – Κατηγορίες

Ετικέτες (tags)