ΔΣ 2002-2003

Πρόεδρος:

Νίκος Λένος (Η΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος Υπουργείου Πολιτισμού με απόσπαση στο ΣΕΕΔΔ)

Αντιπρόεδρος:

Κώστας Προκάκης (ΙΑ΄ Σειρά ΕΣΔΔ, ακόλουθος τύπου-υπάλληλος Υπουργείου Τύπου και ΜΜΕ)

Γεν. Γραμμματέας:

Βασίλειος Τσιτσόλης (ΣΤ΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος ΓΓΚΑ)

Ταμίας:

Στέλιος Πέτσας (ΙΒ΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος Υπουργείου Οικονομικών)

Μέλος:

Στρατής Χατζηχαραλάμπους (Ζ΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος Υπουργείου Υγείας με απόσπαση στο ΣΕΥΥΠ)

Μέλος:

Μαρία Δόκου (Θ΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος Υπουργείου Παιδείας)

Μέλος:

Αντώνης Κουφάκης (Ζ΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος υπάλληλος Υπουργείου Υγείας)

 


Πρόσφατες δημοσιεύσεις


Αρχείο ανά μήνα

Θεματικές – Κατηγορίες

Ετικέτες (tags)