2ο Σχέδιο Έκθεσης Τρόικας για τη Δημοσιονομική Προσαρμογή

Η ΕΝΑΠ δημοσιεύει το σχέδιο της Έκθεσης της Τρόικας σχετικά με τη δημοσιονομική προσαρμογή. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται και στον πρόλογο της Έκθεσης, η τελευταία αξιολογεί την πρόοδο της Ελλάδας αναφορρικά με το 2ο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Προσαρμογής και βασίζεται στα ευρήματα από τον έλεγχο της ομάδας αξιολόγησης της Τρόικας, που πραγματοποιήθηκε το διάστημα από 3 Ιουλίου έως 17 Οκτωβρίου 2012. Η ομάδα αξιολόγησης εστίασε στο βαθμό συμμόρφωσης της Ελλάδας με τους όρους του 2ου Προγράμματος  Δημοσιονομικής Προσαρμογής όπως αυτό συμφωνήθηκε με την ελληνική κυβέρνηση το Φεβρουάριο 2012 και αφορούσε σε ένα λεπτομερές πρόγραμμα αναδιάρθρωσης με χρονικό ορίζοντα έως το 2016.


Πρόσφατες δημοσιεύσεις


Αρχείο ανά μήνα

Θεματικές – Κατηγορίες

Ετικέτες (tags)