Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε κοινές ομάδες εργασίας ΕΝΑΠ – EPLO

Η ΕΝΑΠ και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου (EPLO) προχώρησαν στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με στόχο την από κοινού υλοποίηση δράσεων που συμβάλλουν στη διάδοση της γνώσης στη Δημόσια Διακυβέρνηση και το Δημόσιο Δίκαιο και την προώθηση της Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

 Στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας, η ΕΝΑΠ και το EPLO ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν ομάδες εργασίας για την υλοποίηση των ακόλουθων δράσεων:

  1. Συγγραφή ειδικής ετήσιας έκθεσης για τη Δημόσια Διοίκηση στο ευρύτερο πλαίσιο της έκδοσης του Περιοδικού «Διοικητική Μεταρρύθμιση»
  2. Ανάπτυξη και βελτίωση της «Πλατφόρμας Καινοτομιών για την Τοπική Αυτοδιοίκηση (SmartGov)» του (EPLO)
  3. Διοργάνωση Συνεδρίου με θέμα τη Δημόσια Διοίκηση

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν σύντομο βιογραφικό σημείωμα, χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα του Europass (https://europass.cedefop.europa.eu/el), σημειώνοντας την ομάδα εργασίας στην οποία ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισημάνουν στο βιογραφικό τους ποιες από τις ακόλουθες δεξιότητες κατέχουν:

  • Επικοινωνία, δημόσιες σχέσεις και δικτύωση
  • Έρευνα, καταγραφή και ανάλυση
  • Διοίκηση, οργάνωση και συντονισμός
  • Αξιολόγηση

Οι συμμετέχοντες στις ομάδες εργασίας θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής/συνεργασίας από το EPLO και δύναται να έχουν έκπτωση για την παρακολούθηση μεταπτυχιακών προγραμμάτων του EPLO.

Η διάρκεια των δράσεων ορίζεται στο ένα έτος με προοπτική ανανέωσης.

H προθεσμία υποβολής βιογραφικών είναι έως και τη Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝΑΠ

Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Κιρμικίρογλου

Ο Γενικός Γραμματέας
Χάρης Κίτσος


Πρόσφατες δημοσιεύσεις


Αρχείο ανά μήνα

Θεματικές – Κατηγορίες

Ετικέτες (tags)