Όχι στον Κανιβαλισμό Προσωπικοτήτων – Ναι στον Επαγγελματισμό

Συνάδελφος  δημόσιος υπάλληλος, χρησιμοποιείται τα τελευταία 24ωρα από διάφορους «κύκλους» ως “αποδιοπομπαίος τράγος” στην υπόθεση με την παρέμβαση αστυνομικών κατά την προβολή της ταινίας “Joker” σε κινηματογράφους της Αθήνας.

Η Ένωση Αποφοίτων θεωρεί απαράδεκτη και κατακριτέα την «διαπόμπευση» και τον υπηρεσιακό και προσωπικό «στιγματισμό» της συναδέλφου και συναποφοίτου της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης, χωρίς να έχει καν αποσαφηνιστεί αν διέπραξε κάποιο σφάλμα κατά την άσκηση των καθηκόντων της. Το γεγονός, δε, ότι το όνομά της αναφέρεται, όχι τόσο σε σχέση με το περιστατικό, αλλά επειδή τυγχάνει να έχει εξ αγχιστείας συγγενική σχέση με μέλος της προηγούμενης κυβέρνησης, καθιστά την πράξη διπλά κατακριτέα. Σε μία δημοκρατική και φιλελεύθερη κοινωνία δεν χωρούν τέτοιου είδους προσεγγίσεις. Οι υπηρεσιακές ευθύνες αποδίδονται από τις αρμόδιες αρχές και όχι από “κύκλους”, είναι ατομικές και όχι οικογενειακές.

Οι δημόσιοι υπάλληλοι γενικότερα, και οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης ειδικότερα, είναι επαγγελματίες με δικαιώματα και υποχρεώσεις. Η Ένωση Αποφοίτων υποστηρίζει τον επαγγελματισμό σε κάθε επίπεδο της Δημόσιας Διοίκησης και συνηγορεί υπέρ των κυρώσεων που προβλέπονται από τον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα, εάν και εφόσον αποδειχθεί μέσω των πάγιων διαδικασιών (ΕΔΕ κλπ) ότι η εν λόγω συνάδελφος προέβη σε κάποια διοικητική παράβαση. Οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν αποτελούν όργανα κανενός και η βασική και κυρίαρχη αποστολή τους είναι η διαφύλαξη του δημοσίου συμφέροντος. Οφείλουμε να τους θωρακίσουμε έναντι αυτού του καθήκοντός τους και όχι να τους διαβάλουμε.

Η δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων, όμως, της συναδέλφου και η αναζήτηση “οικογενειακής ευθύνης” μέσω της εξ αγχιστείας συγγένειάς της με  στέλεχος της προηγούμενης κυβέρνησης και μάλιστα με σεξιστικό περιεχόμενο συνιστά  θεσμική υποχώρηση. Και σε αυτές τις συμπεριφορές, η ΕΝΑΠ ήταν, είναι και θα είναι πάντα απέναντι, υπερασπιζόμενη ένα Δημόσιο, δίκαιο, επαγγελματικό και αξιόπιστο.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝΑΠ

Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Κιρμικίρογλου

Ο Γενικός Γραμματέας
Χάρης Κίτσος


Πρόσφατες δημοσιεύσεις


Αρχείο ανά μήνα

Θεματικές – Κατηγορίες

Ετικέτες (tags)