Η ΕΝΑΠ τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Σύσταση Ειδικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΕΝΑΠ-ΕΣΔΔΑ και ανοιχτή πρόσκληση για συμμετοχή.

“We must take sides. Neutrality helps the oppressor, never the victim. Silence encourages the tormentor, never the tormented.” (Elie Wiesel, επιζών του Ολοκαυτώματος από την ομιλία του κατά την τελετή απονομής του Βραβείου Νόμπελ Ειρήνης το 1986).

Αγαπητές/οι συναδέλφισσες/οι,

Η 10η Δεκεμβρίου έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως ανάμνηση της υπογραφής της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, την ίδια ημέρα, το 1948. Το ΔΣ της ΕΝΑΠ-ΕΣΔΔΑ συμμετέχει στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία φέτος έχει το σύνθημα «Recover Better – Stand Up for Human Rights». Όπως επισημαίνει ο ΟΗΕ, με αφορμή τον φετινό εορτασμό «θα επιτύχουμε τους επίκοινους παγκόσμιους στόχους μας μόνο εφόσον είμαστε σε θέση να δημιουργήσουμε ίσες ευκαιρίες για όλους, να αντιμετωπίσουμε τις αποτυχίες που αποκάλυψε και εκμεταλλεύτηκε η πανδημία και να εφαρμόσουμε τα κριτήρια που θέτουν τα ανθρώπινα δικαιώματα προκειμένου να αντιμετωπίσουμε ενδημικές, συστηματικές και διαγενεακές ανισότητες, αποκλεισμούς και διακρίσεις».

Για τη χώρα μας, το πεδίο προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παραμένει ένα διαρκές διακύβευμα. Επισημαίνεται ότι στην ετήσια μελέτη του για τις παραβιάσεις κατ’ άρθρο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), κατατάσσει την Ελλάδα στην 7η χειρότερη θέση σε σύνολο 47 χωρών και 3η σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περαιτέρω, η χώρα μας εξακολουθεί να κατατάσσεται τελευταία σε επίπεδο ΕΕ στον Δείκτη Gender Equality Index από το 2010, ενώ όπως επισημαίνεται σε σχετική μελέτη του ΚΕΘΙ (2018:4), «πολύ συχνά αναπτύσσεται ανεξέλεγκτος κακοποιητικός και συντηρητικός λόγος στη δημόσια σφαίρα…», επισημαίνοντας την ανάγκη για ευαισθητοποίηση σε ζητήματα ταυτότητας φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού. Περαιτέρω, διαρκείς προκλήσεις, όπως η οικονομική κρίση, τα αυξημένα ποσοστά ανεργίας, το δυσανάλογο βάρος που φέρει η χώρα στη διαχείριση των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών, οι εξαιρετικές συνθήκες της πανδημίας, ασκούν ισχυρές πιέσεις στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και επιδεινώνουν συστημικές ανεπάρκειες χρόνων.

Σε αυτό το τοπίο, η Ένωση Αποφοίτων καλείται να επανασυνδεθεί με την ιδρυτική αποστολή της, τον εκδημοκρατισμό της Δημόσιας Διοίκησης, και να συνεισφέρει επιστημονικά στη σχετική συζήτηση προωθώντας το δημόσιο συμφέρον χωρίς αποκλεισμούς. Αυτό προϋποθέτει να ενσωματώσουμε στην καθημερινή πρακτική μας ως δημόσιοι λειτουργοί την τρέχουσα επιστημονική συζήτηση για τη διάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις δημόσιες πολιτικές. Άλλωστε, η σημασία της εκπαίδευσης και κατάρτισης στα ανθρώπινα δικαιώματα είχε ανακηρυχθεί πανηγυρικά σχεδόν δέκα χρόνια πριν, με τη διακήρυξη του ΟΗΕ “Declaration on Human Rights Education and Training”, ενώ φέτος ο οργανισμός HRE2020 (Global Coalition For Human Rights Education) έχει δημιουργήσει ένα πλαίσιο αξιολόγησης της ποιότητας της εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα των κρατών, των οργανισμών και φορέων της ΚτΠ με τίτλο “Human Rights Education Indicator Framework” (διαθέσιμο εδώ: http://www.hre2020.org/…/Human%20Rights%20Education…), η οποία περιλαμβάνει και ειδικό κεφάλαιο για την εκπαίδευση των δημόσιων υπαλλήλων. Όπως επισημαίνεται δε στη σχετική έκθεση, η παρακολούθηση της εφαρμογής της εκπαίδευσης και κατάρτισης στα ανθρώπινα δικαιώματα είναι θεμελιώδους σημασίας προκειμένου να γίνει αντιληπτό εάν και με ποιόν τρόπο οι κυβερνήσεις εκπληρώνουν τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν σε διεθνές επίπεδο.

Υπό το φως των ανωτέρω, το ΔΣ της ΕΝΑΠ-ΕΣΔΔΑ αποφάσισε τη σύσταση Ειδικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με στόχους:

I. Την ενίσχυση της διάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αποτίμηση δημόσιων πολιτικών.

II. Την επίτευξη συνεργειών της Ένωσης με ενδιαφερόμενους φορείς και οργανώσεις με στόχο τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και σεμιναρίων σε μια σειρά από θεματικές, (ενδεικτικά: καταπολέμηση των διακρίσεων στη Δημόσια Διοίκηση, διαφάνεια και πρόσβαση στην πληροφορία, καταπολέμηση αυθαιρεσίας και λογοδοσία Δημόσιας Διοίκησης, προσβασιμότητα υπηρεσιών κοινωνικού κράτους, ευάλωτες ομάδες, καταπολέμηση διαφθοράς κ.α).

III. Τη χαρτογράφηση σχετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων που απευθύνονται σε δημόσιους λειτουργούς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

IV. Την αξιοποίηση των ανωτέρω δράσεων για σύνταξη εισήγησης με στόχο την ένταξη σχετικών μαθημάτων στο πρόγραμμα σπουδών της EΣΔΔΑ, τα οποία θα περιλαμβάνουν τόσο οριζόντια ζητήματα όσο και ζητήματα ειδικού ενδιαφέροντος ανά τομέα πολιτικής. Τα ίδια μαθήματα θα μπορούν να ενταχθούν και σε σεμινάριο επανεκπαίδευσης στο πλαίσιο της διαρκούς επιμόρφωσης των αποφοίτων, υπό το φως και της λειτουργίας κλάδου διϋπουργικών στελεχών.

Η συμμετοχή στην Επιτροπή είναι ανοιχτή σε όλες/ους τους/τις απόφοιτους/τες. Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο enap@enap.gr, δηλώνοντας τηλέφωνο επικοινωνίας, πεδίο ενδιαφέροντος και Υπηρεσία.

(Στην εικόνα: η Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη / La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 1789)


Πρόσφατες δημοσιεύσεις


Αρχείο ανά μήνα

Θεματικές – Κατηγορίες

Ετικέτες (tags)