Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση της Ένωσης Αποφοίτων