Συνάντηση του ΔΣ της ΕΝΑΠ με την Πρόεδρο και τους Διευθυντές του ΕΚΔΔΑ