Δελτίο Τύπου για την συνάντηση του ΔΣ της ΕΝΑΠ με την Πρόεδρο και τους Διευθυντές του ΕΚΔΔΑ

Δελτίο Τύπου

Την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2016, το ΔΣ της Ένωσης Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΝΑΠ), συναντήθηκε με την Πρόεδρο του ΕΚΔΔΑ κα Καμτσίδου, το Διευθυντή της ΕΣΔΔΑ κ. Παπαδημητρίου και τη Διευθύντρια του ΙΝΕΠ κα Κοντονή.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η οποία πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω θέματα:

  1. Η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων των αποφοίτων και η πιστοποίηση της γνώσης ξένης γλώσσας καθώς και της γνώσης Η/Υ (αναφέρθηκε ότι ιδίως ως προς το δεύτερο προκύπτουν συχνά προβλήματα στις Υπηρεσίες),
  2. Το ενδεχόμενο διοργάνωσης προγραμμάτων επιμόρφωσης των αποφοίτων,
  3. Τη συνεργασία της ΕΝΑΠ με τα Τμήματα Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας Αποφοίτων ΕΣΔΔΑ και ΕΣΤΑ και Επικοινωνίας, Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων καθώς και με τη Μονάδα Τεκμηρίωσης και Καινοτομιών,
  4. Το διυπουργικό κλάδο, ιδίως μετά την πρόσφατη συγκρότηση – στο Υπουργείο Εσωτερικών – ομάδας εργασίας η οποία θα ασχοληθεί, μεταξύ άλλων, και με τη σύσταση διυπουργικών κλάδων,
  5. Τα προβλήματα που παρατηρούνται στο στάδιο καθορισμού των θέσεων τις οποίες καλούνται να στελεχώσουν οι απόφοιτοι μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος φοίτησης και
  6. Το ενδεχόμενο συμμετοχής της ΕΝΑΠ στο Επιστημονικό-Εκπαιδευτικό Συμβούλιο του ΕΚΔΔΑ, με ιδιαίτερη έμφαση στη διαμόρφωση του προγράμματος σπουδών.

Εκ μέρους της ΕΝΑΠ, τέθηκε στην πρόεδρο του ΕΚΔΔΑ το ζήτημα της πιστοποίησης της γνώσης ξένης γλώσσας και Η/Υ και, ευρύτερα, εκφράστηκε η επιθυμία της να συνεισφέρει με προτάσεις για την πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων των αποφοίτων, εν γένει.

Η Πρόεδρος ανταποκρίθηκε θετικά στην πρόταση της ΕΝΑΠ για συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα του ΕΚΔΔΑ, με σκοπό την έκδοση ετήσιας έκθεσης παρακολούθησης της σταδιοδρομίας των αποφοίτων. Επιπλέον, προτάθηκε η εκπροσώπηση της ΕΝΑΠ στο Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Συμβούλιο του ΕΚΔΔΑ.

Σε συνέχεια της συνάντησης με την Πρόεδρο του ΕΚΔΔΑ, η ΕΝΑΠ δεσμεύτηκε να καταθέσει αναλυτικό υπόμνημα με τις θέσεις της, εντός των επομένων ημερών.

Για το ΔΣ της ΕΝΑΠ,

Ο Πρόεδρος                                                                          Η Γενική Γραμματέας

Βασίλειος Σαλτερής                                                       Παρασκευή Δραμαλιώτη 


Πρόσφατες δημοσιεύσεις


Αρχείο ανά μήνα

Θεματικές – Κατηγορίες

Ετικέτες (tags)