Συμμετοχή της ΕΝΑΠ στην ομάδα εργασίας για την αναμόρφωση του κλαδολογίου και την σύσταση διυπουργικών κλάδων