Εκπροσώπηση της ΕΝ.ΑΠ. επί του νομοσχεδίου για την κινητικότητα στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής

Η ΕΝ.ΑΠ. τοποθετήθηκε συνολικά για τις διατάξεις του νομοσχεδίου και με το υπόμνημα που κατέθεσε στα πρακτικά της συνεδρίασης εξειδικεύει τις θέσεις της, προτείνοντας τις εξής τροπολογίες:

1. Για την άρση της άδικης μεταχείρισης αποφοίτων τοποθετημένων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης.

2. Για την συνυπηρέτηση υπαλλήλων στην αλλοδαπή.

Εκ του Δ.Σ.


Πρόσφατες δημοσιεύσεις


Αρχείο ανά μήνα

Θεματικές – Κατηγορίες

Ετικέτες (tags)