Εκπροσώπηση της ΕΝ.ΑΠ. επί του νομοσχεδίου για την κινητικότητα στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής