Αποτίμηση της παρουσίας του ΔΣ της ΕΝΑΠ στη Βουλή σχετικά με το κρίσιμο θέμα της κινητικότητας (νόμος 4440/2016)