Κατηγορία: Ταυτότητα

Ταυτότητα

ΕΝΑΠ Καταστατικό

  Η Ένωση Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΝΑΠ Ε.Σ.Δ.Δ. – Ε.Σ.Τ.Α.) ιδρύθηκε στις 17 Μαΐου 1995 στην Αθήνα, από απόφοιτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης – στελέχη της δημόσιας διοίκησης, ως Επιστημονικό-Επαγγελματικό Σωματείο. Με την καταχώρηση του Ιδρυτικού Καταστατικού της στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών (α.α. 20420/3695/17.05.1995) αναγνωρίστηκε

Ταυτότητα

Πόροι

  Η ΕΝΑΠ λειτουργεί με πόρους που εξασφαλίζει είτε από τα μέλη της (ετήσιες συνδρομές, δικαίωμα εγγραφής, προαιρετικές εισφορές) είτε από επιχορηγήσεις φορέων που εκτιμούν τη δράση της. Επιπλέον μπορεί να έχει έσοδα από επαγγελματικές-εκπαιδευτικές και άλλες επιστημονικές δραστηριότητες. Σε όλη την οικονομική της διαχείριση εφαρμόζεται η αρχή της διαφάνειας.  

Ταυτότητα

Ταυτότητα – Σκοποί

  Η ΕΝΑΠ δεν αποτελεί συνδικαλιστικό φορέα με την κλασική έννοια, αλλά επαγγελματικό και επιστημονικό Σωματείο με διττό ρόλο: Αφενός την εκπροσώπηση των μελών της, αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και αφετέρου την προαγωγή της διοικητικής επιστήμης ιδίως προς όφελος του διοικητικού εκσυγχρονισμού του δημοσίου τομέα και της προαγωγής του δημοσίου συμφέροντος.

Ταυτότητα

Ορόσημα

1995 Ίδρυση ΕΝΑΠ 1998 Έκδοση τριμηνιαίας επιθεώρησης για τη διοικητική μεταρρύθμιση με τίτλο «Ρηξικέλευθον». Την έκδοση του «Ρηξικέλευθον» από το έτος 2003 και μετά ανέλαβε ο εκδοτικός οίκος Διόνικος. Έκτοτε η προσπάθεια αυτή της ΕΝΑΠ γνώρισε την αποδοχή άπασων των επιστημονικών και διοικητικών φορέων και προσωπικοτήτων. 2004 Δημιουργία Ιστοσελίδας για την ΕΝΑΠ στις ακόλουθες ηλεκτρονικές

Ταυτότητα

Εσωτερική Οργάνωση – Διάρθρωση (άρθρο 8 του Καταστατικού)

  Ανώτατο όργανο της ΕΝΑΠ αποτελεί η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των μελών της η οποία συνεδριάζει υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο μέχρι τέλος του μηνός Μαΐου (Τακτική Γενική Συνέλευση) και εκτάκτως (Έκτακτη Γενική Συνέλευση) όποτε υπάρχει ανάγκη. Η Ένωση διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) το οποίο εκλέγεται κάθε δύο χρόνια από το σύνολο των

Ταυτότητα

Ρόλος

Η Ένωση Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης είναι ο επαγγελματικός – επιστημονικός οργανισμός για το συντονισμό και την προώθηση της συλλογικής δράσης των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης που έχουν λάβει ειδική μεταπανεπιστημιακή εκπαίδευση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Η Ένωση δεν έχει κομματικό χαρακτήρα, παραμένει απολύτως αδέσμευτη από τη Διοίκηση και δεν ανήκει

Ταυτότητα

Θέσεις & καταστατικό

Σκοποί της Ένωσης είναι: Η αποφασιστική συμβολή στην εκτέλεση της συνταγματικής αποστολής της Δημόσιας Διοίκησης, δηλαδή στην εφαρμογή της αρχής της νομιμότητας και στην προστασία του δημόσιου συμφέροντος. Η διαφύλαξη, προάσπιση και εφαρμογή του ειδικού επιστημονικού και επαγγελματικού καθεστώτος των μελών της, όπως αυτό καθορίζεται από τις κείμενες διατάξεις, και η παροχή δικαστικής και εξώδικης