Κατηγορία: Ταυτότητα

Ταυτότητα

Νεφέλη Λαπαρίδου

  Γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Υπαλλήλων Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της ΙΘ΄ εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Ως απόφοιτος του εν λόγω τμήματος, εργάζεται στο Υπουργείο Εξωτερικών. Έχει επίσης εργαστεί ως έμμισθη υπάλληλος στις Υπηρεσίες Τύπου Αγώνων για τους Ολυμπιακούς και τους Παραολυμπιακούς Αγώνες της ΑΘΗΝΑ 2004, καθώς και ως

Ταυτότητα

Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου

    Ο Κωνσταντίνος Θεοδώρου Παπαδημητρίου, γεννήθηκε στην Αθήνα, όπου και διαμένει. Είναι πτυχιούχος τόσο του Νομικού τμήματος όσο και του τμήματος Πολιτικής επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι απόφοιτος του Μεταπτυχιακού Σεμιναρίου Διοικητικής επιστήμης (1995) και πτυχιούχος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1998),

Ταυτότητα

ΔΣ 2003-2005

Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου (Η΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος ΥΠΕΣΔΔΑ με απόσπαση στο Συνήγορο του Πολίτη) Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Λένος(Η΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος Υπουργείου Πολιτισμού με απόσπαση στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.) Γεν. Γραμμματέας: Βασίλειος Τσιτσιόλης(ΣΤ΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος Γ.Γ.Κ.Α.) Ταμίας: Ευστράτιος Χατζηχαραλάμπους(Ζ΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος Υπουργείου Υγείας με απόσπαση στο Σώμα Ελεγκτών Υγείας) Ειδ. Γραμματέας: Μάριος Κωστάκης(Η΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος

Ταυτότητα

Δρ. Παναγιώτης Καρκατσούλης

    Ο Παναγιώτης Καρκατσούλης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1958. Σπούδασε Νομικά στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και έκανε τη διδακτορική του διατριβή στην Κοινωνιολογία του Δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Bielefeld (Γερμανία). Εργάζεται από το 1989 ως Καθηγητής στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και από το 1991 ως Ειδικός Επιστήμονας για θέματα απλούστευσης διαδικασιών

Ταυτότητα

ΔΣ 2010-2012

Πρόεδρος: Ιωάννης Αλεξάκης (ΙΖ΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος Υπουργείου Μεταφορών με απόσπαση στο Υπουργείο Εσωτερικών) Αντιπρόεδρος Α΄: Αναστάσιος Σαλτερής(ΙΗ΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου με απόσπαση στο Σώμα Επιθεωρητών Υγείας-Πρόνοιας ) Αντιπρόεδρος Β΄: Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου(Η΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος ΥΠΕΣΔΔΑ με απόσπαση στο Συνήγορο του Πολίτη) Γεν. Γραμμματέας: Ευστάθιος Καμπουρίδης(Α΄ Σειρά ΕΣΤΑ, υπάλληλος Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής)

Ταυτότητα

ΔΣ 2008-2010

Πρόεδρος: Γρηγόρης Θεοδωράκης(ΙΔ΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος Περιφέρειας Αττικής) Αντιπρόεδρος Α΄: Μαρία Βαρλά(ΙΔ΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος Περιφέρειας Αττικής με απόσπαση στη ΔΟΥ Χίου) Αντιπρόεδρος Β΄: Απόστολος Κρυωνίδης (ΙΗ΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος Υπουργείου Οικονομικών) Γεν. Γραμμματέας: Θεόδωρος Θαλασσινός(ΙΔ΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης) Αναπλ. Γεν. Γραμματέας: Σκεύη Βασιλική (ΙΗ΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος ΓΓ Μακεδονίας-Θράκης) Ταμίας: Ιωάννης

Ταυτότητα

ΔΣ 1999-2001

Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου (Η΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος ΥΠΕΣΔΔΑ) Αντιπρόεδρος: Φωτούλα Ντινάκη (Ζ΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία») Γεν. Γραμμματέας: Νικόλαος Λένος(Η΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος Υπουργείου Πολιτισμού) Ταμίας: Ηλίας Τσερεγγούνης (Δ΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος ΥΠΕΣΔΔΑ) Ειδ. Γραμματέας: Αθανάσιος Γιαννόπουλος(Θ΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος Υπουργείου Ανάπτυξης) Μέλη: Νικόλαος Παπαθεοδώρου (Θ΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος)

Ταυτότητα

ΔΣ 1997-1999

Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου (Η΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος ΥΠΕΣΔΔΑ) Αντιπρόεδρος: Ευστάθιος Κατσαρός-Λιώσης (Γ΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος Υπουργείου Πολιτισμού) Γεν. Γραμμματέας: Φωτούλα Ντινάκη (Ζ΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία») Ταμίας: Αντώνιος Θεοδώρου (Η΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος ΥΠΕΣΔΔΑ) Ειδ. Γραμματέας: Νικόλαος Λένος(Η΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος Υπουργείου Πολιτισμού) Μέλη: Νικόλαος Αλεξόπουλος (Ζ΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος ΥΠΕΣΔΔΑ) Ανδρέας

Ταυτότητα

ΔΣ 2005-2008

    Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου (Η΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος ΥΠΕΣΔΔΑ με απόσπαση στο Συνήγορο του Πολίτη) Αντιπρόεδρος: Μάριος Κωστάκης (Η΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος Υπουργείου Πολιτισμού) Γεν. Γραμμματέας: Θεόδωρος Θαλασσινός (ΙΔ΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης) Ταμίας: Γρηγόρης Θεοδωράκης (ΙΔ΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος Περιφέρειας Αττικής) Ειδ. Γραμματέας: Παναγιώτης Ζαρίφης (ΙΑ΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος ΥΠΕΣΔΔΑ) Μέλη:

Ταυτότητα

ΔΣ 1996-1997

    Πρόεδρος: Αθανάσιος Παναγιωτόπουλος (Ε΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος Υπουργείου Δικαιοσύνης) Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Λαμπίρης (ΣΤ΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος Υπουργείου Εξωτερικών) Γεν. Γραμμματέας: Γεώργιος Μικρός (Ε΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος ΟΕΕΚ) Ταμίας: Ευθύμιος Πατσούρης (Ε΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος ΟΕΕΚ) Ειδ. Γραμματέας: Βασιλική Μαμαλούδη (Ε΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος ΥΠΑ) Μέλη: Αναστάσιος Αναστασίου (Ε΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος ΥΠΕΣΔΔΑ) Ανδρέας